Konstrukciók


Cégünk a kockázat felmérése és elemzése után a megbízóval egyeztetett kockázati körökre - figyelembe véve a vállalkozása tevékenységét - olyan összetett biztosítási konstrukciót dolgoz ki, amely megfelelő védelmet adhat a vállalkozása biztosítással védhető kockázataira.


Az  alábbi területeken való együttműködési lehetőségeket szeretném szíves figyelmébe ajánlani:

 • BERUHÁZÁSOK: Bevásárlóközpont, irodaház, szálloda, kórház vagy termelőüzem biztosítása a tervezéstől az üzembehelyezésig, illetve az átadást követő garanciális időszakra: Építésszerelés biztosítások üzemszünettel, utóbbiak arra az esetre, ha a beruházás átadása egy biztosítási esemény miatt csúszik – ezzel a fedezettel a pénzügyi ütemterv nem borul fel, a finanszírozó biztonsága növelhető.
 • ÜZEMELTETÉSI kockázatok biztosítása teljes VAGYONBIZTOSÍTÁSI PROGRAMON keresztül: ingatlan vagy termelőeszközök, alapanyagok, áruk vagyoni káraira, kiegészítve üzemszünettel, igény esetén terrorizmus biztosítással.
 • Teljes FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI PROGRAM valamennyi jogviszonyból eredő felelősségi kockázatra: szolgáltatással okozott szerződésen belüli károkozásra (szakmai felelősség), szerződésen kívüli harmadik személyek felé okozott károkra, bérlői-bérbeadói jogviszonyra, környezetszennyezési felelősségre, a gyártott vagy forgalmazott termékkel okozott termékfelelősségi károkra, munkáltatóként a munkavállaló felé okozott károkra. Speciális szakmai felelősség biztosítások, Directors and Officiers Liability, Crime, stb. Worldwide Fedezet, bármely ország jogrendszerére. Irodaházak, bevásárlóközpontok, logisztikai központok bérlői részére biztosítási program az Üzemeltető által létrehozott keretszerződés alapján, kihasználva az összesített volument.
 • Az áruellátáshoz/továbbításhoz kapcsolódó LOGISZTIKAI FOLYAMATOK biztosítása: szállítmányozói felelősség, fuvarozói felelősség, raktárlogisztikai felelősség, SZÁLLÍTMÁNY és raktári árubiztosítások worldwide jelleggel, egyedi kiterjesztéssel az olyan speciális kockázatokra mint a just-in-time beszállítás, a cabotage fuvarozás,
 • Hitel (kinnlévőség-) biztosítások akár önálló projektekre is, nyitvaszállításokra akár áru, akár szolgáltatás fedezeteként – így a cash-flow biztonságosan tervezhető
 • Bankgaranciákat kiváltó készfizető kezesi (bond-) biztosítások pályázatokhoz, tevékenységi engedélyekhez, szerződésekhez
 • Járműbiztosítások: Kötelező gépjárműfelelősség, casco, GAP, Kiterjesztett garancia a műszaki meghibásodásokra.
 • Személybiztosítások: csoportos és egyéni utas (assistance-) biztosítások

Fentiekhez kapcsolódóan teljeskörű kárrendezés, a kárbejelentéstől a kárösszeg kifizetéséig, ügyelve a biztosítási szerződéseket terhelő kifizetetlen kártartalékok átvezetésére a kifizetési oldalra.

  A biztosítási rendszerek működtetése

  • A szolgáltatói, megrendelői szerződések átvilágítása a kárfelelősség, a biztosítási igények és lehetőségek, egyáltalán: a kockázat elemzése céljából. Projektek előkészítési szakaszában együttműködés a kockázatok és a várható költségek elemzése céljából, konzultáció a Megbízó jogászaival a szerződéstervezetekkel kapcsolatban.
  • Döntéselőkészítés a felelős vezetők számára, több alternatíva kidolgozásával, szakmai elemzésével. Kockázatcsökkentő javaslatok kidolgozása.
  • Holdingjellegű vállalatcsoport esetén a biztosítási fedezetek összehangolása a leányvállalatokkal, egységes biztosítási rendszer kialakítása.
  • Naprakész, áttekinthető struktúra a cégvezetők felé, szabályozott ügyviteli rendszer a kapcsolattartók felé a hatékony kommunikáció érdekében, folyamatos visszajelzéssel az aktuális teendőkről, a folyamatban levő ügyekről, különös tekintettel a kárügyek aktuális állapotára.  Rendszeres tájékoztatás a biztosítási piac változásairól, okairól, a várható hatásokról a biztosítási szerződésrendszert illetően.
  • Adminisztrációs feladatok átvállalása, fedezetigazolások, kötvények készítése, ellenőrzése. Díjrendezettség monitoring. Statisztikák készítése, elszámolások ellenőrzése.
  További információra van szüksége?
  Segítünk a problémáján. Adja meg a telefonszámát és visszahívjuk!
  Ugrás az oldal tetejére